Aktuellt

Aktuellt i GISiDé

17 maj 2018

Workshop med tema GIS-analyser

Program

  • Jonas Rohdin och Magnus Johansson från Norrköpings kommun berättar om analyser av dagvattenavrinning i stadsmiljö och trafikflöden
  • Louise Tränk från Länsstyrelsen i Södermanland visar analys av gröninfrastruktur
  • Daniel Alneberg Från Eskilstuna kommun berättar om hur de arbetar med GIS-analyser
  • Öppen workshop! Ta med dina analysidéer och få hjälp med upplägget för din GIS-analys

 

Tid och plats

17 maj 2018 klockan 10-14

Nyköpings stadshus, Stora torget 4, Nyköping

 

För anmälan och mer information kontakta:

Lina Widlund lina.widlund@region.sormland.se

 

 

 

Nyligen genomförda aktiviteter i GISiDé

Ostlänken planeras som en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping, en sträcka på cirka 15 mil.

 

GIS-föreningarna i Östergötlands och Södermanlands län arrangerade tillsammans med Östsvenska handelskammaren ett seminarium torsdagen den 27 oktober 2016 på Visualiseringscenter i Norrköping.

 

Här är dokument från presentationerna:

 

Grön Infrastruktur - Ingrid Boklund

 

Nationella Geodata 3D - Mikael R Johansson

 

Norrköpings kommun - Erik Telldén

 

GIS och Ostlänken - Linköping

 

GIS i Ostlänken - Elias Jörholt

 

Framtidens visualisering - Anders Selberg, John Joudi

 

Ortsstruktur Östra Sörmland

 

Ostlänken GIS - Björn Johansson

 

Vad är BIM - Tomas Sandström

 

 

 

 

 

  • Workshop om Nybyggnadskarta och Digitala detaljplaner

 

  • Temadag om Drönare och streetview

 

  • Temadag om Grundkartor, Fastighetsförteckningar mm

Många är övertygade om att GIS kommer att vara det viktigaste IT-verktyget för samhällsplaneringen i framtiden. Utvecklingen inom GIS befinner sig i de flesta organisationer i ett inledningsskede. Användare av GIS anser att en samverkan kring uppbyggnaden och användningen av geografiska databaser ökar effektiviteten och sänker kostnaderna. Därför har kommunerna samt många regionala organ och företag inom länet bestämt sig för att samverka inom föreningen GISiDé.

 

Copyright © All Rights Reserved