Om och kontakt

Om föreningen

Samverkan kring uppbyggnad, förvaltning och användning av geografiska databaser ökar effektiviteten och sänker kostnaderna inom samhällsplaneringen. Därför har kommunerna samt många regionala organ och företag inom länet bestämt sig för att samverka inom föreningen GISiDé.


Föreningens namn

Föreningen GISiDé bildades 1997 och namnet symboliserar, genom länsbokstaven D, Sörmlands län och, genom förkortningen GIS, Geografiska InformationsSystem.


Medlemskap

Medlemskap i föreningen står öppet för:

• Företag, organisationer och offentlig verksamhet som har verksamhet inom eller i anknytning till Södermanlands län.

• Flera förvaltningar/enheter i ett företag, organisation eller offentlig verksamhet kan bli medlem i föreningen.

• Enskilda personer som bor eller verkar i länet. Dessa betecknas som stödmedlemmar.

• Annan intressent som styrelsen bedömer som viktig för föreningen.
GISiDé


info@giside.se

styrelsen@giside.se


Organisationsnummer:

817605-2713


Vill du vara med på vår maillista och få inbjudningar och aktuell information? Hör av dig till oss på info@giside.se

KONTAKT

Syftet med föreningen

Föreningens syfte är att stödja användare och intressenter av GIS. Detta gör vi genom att föreningen:


  • Visar hur GIS kan bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter
  • Verkar för ökad GIS-kompetens genom träffar, seminarier och information
  • Stimulerar till en ökad samverkan mellan föreningens medlemmar
  • Fångar upp och sprider kunskap om utvecklingen inom GIS, Geodesi, Fotogrammetri och Kartografi.Copyright  ©  All Rights Reserved